برگزاری کلاس درس برنامه سازی وب در دانشگاه آل طه تهران - مدرس محمد اسکندری


ساعت شروع کلاس 8.30 می باشد در محل سایت 1 دانشگاه آل-طه


 دانلود کتاب اول 

S. M. Schafer. HTML, XHTML, and CSS Bible. 5th edition, Wiley Publishing, 2010.

دانلود کتاب دوم 

J. Forcier, P. Bissex, and W. Chun. Python Web Development with Django. Pearson Addison-Wesley,2009.


جلسه اول 

دانلود پاورپوینت جلسه اول 


 

جلسه دوم - سوم

دانلود پاورپوینت جلسه دوم


جلسه چهارم - پنجم - CSS 

دانلود پاورپوینت CSS


جلسه ششم - هفتم - هشتم  - نهم  javascript 

دانلود پاورپوینت javascript


دو جلسه آخر 

دانلود پاورپوینت جلسه آخر