نوع خدمات تعرفه خدمات 
آموزش محیط ادمین حضوری هرجلسه 500 هزارتومان 
آموزش محیط ادمین آنلاین  هر جلسه 300 هزارتومان 
توسعه وبسایت هر ساعت 100 هزارتومان
بارگذاری و تولید محتوا هر مطلب 100 هزارتومان 
تولید محتوای انگلیسی هر مطلب 200 هزارتومان
تولید محتوای ویدئویی هر دقیقه 300 هزارتومان
 بررسی وب سایت از لحاظ فنی هر وب سایت 100 هزارتومان
بررسی سئوی وبسایت هر وب سایت 100 هزارتومان

در نظر داشته باشید توضیحات کامل تر به صورت تلفنی ارائه خواهد شد

با ما در تماس باشید

09336332892