ابتدا مطمئن شوید که وای فای و یا هات اسپات شما درست است و مشکلی از اتصال اینترنت با لپ تاب وجود ندارد

برای این کار کافیست با گوشی دیگه به هات اسپات خود وصل شوید 

اگر از این قضیه مطمئن شدید راههای زیر را امتحان کنید 

 

 

1- در ویندوز خود در قسمت سرچ کنید troubleshooters 

3. Scroll down the list of options and click Troubleshoot, then select Additional troubleshooters (10) or Other troubleshooters (11).

4. Click and go through both of the internet troubleshooting tools on this page. They're called Internet Connections and Network Adapter.

The Internet Connections troubleshooter in Windows 11.
The two internet troubleshooters are similar, but can fix different problems. 
William Antonelli/Insider

 

 
 

'Forget' the internet connection

 

To forget a Wi-Fi network:

1. Open the Settings app on your PC and select Network & Internet.

2. Click Wi-Fi, and then Manage known networks.

3. Select the Wi-Fi network you're trying to fix, then click Forget.

Once you've forgotten the network, connect to it again.

 
 

Reinstall the network drivers

Nearly all of the hardware on your Windows computer runs using "drivers," small pieces of software that tell the computer how to function. As time goes on, some drivers can malfunction, and the hardware that they run will stop working. In this case, you can reset the driver by uninstalling it, and then reinstalling it.

To do this:

1. Right-click the Windows icon in your taskbar and select Device Manager from the list that appears.

2. In the Device Manager window, open the Network adapters menu and find your computer's Wi-Fi driver. Its name will change from computer-to-computer, but look for phrases like Wi-Fi 6 and Wireless Network Adapter.

3. Right-click the driver and select Uninstall device

4. In the pop-up that appears, check the box that asks if you want to Delete the driver software (Windows 10) or Attempt to remove the driver (Windows 11), then click Uninstall.

5. Restart your PC.